Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008

ΕΚΛΟΓΕΣ

  • Κοπέλια και κοπέλλες κάνατε το καθήκον σας?
  • Τους σταυρώσατε?
  • Άτε που εφτομάς πάλε