Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

Βράσε όρυζαν


Θα τρώμε που θα ΄τρώμε το πήδημα όποιος και να βγει , τουλάχιστον ας διαλέξω εγώ ποιός θα με πηδάει.