Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Καφές της παρηορκάς και όχι μόνο!

Τζιαι μεν  μαραζώνετε τζιαι τούτοι που εν να φκουν τωρά τις ίδιες μαλ.....ς θα κάνουν όπως ούλλα τα γρόνια!